Domovská stránka » Inovace a technologie » Budoucnost výzkumu a inovací » 3D TISK MATERIÁLŮ: OD STROJÍRENSTVÍ K MEDICÍNĚ
Kariéra ve STEM

3D TISK MATERIÁLŮ: OD STROJÍRENSTVÍ K MEDICÍNĚ

Ve spolupráci s:
Foto: Zaškolení obsluhy prototypové 3D tiskárny kovů (technologie Powder Bed Fusion)
Ve spolupráci s:
Foto: Zaškolení obsluhy prototypové 3D tiskárny kovů (technologie Powder Bed Fusion)

COMTES FHT a. s.

Soukromá výzkumná organizace, která se zabývá vývojem kovových materiálů, metalurgických technologií a testováním materiálových vlastností. Ve své experimentální metalurgické hale vyvíjí nové slitiny a technologie jejich tváření a tepelného zpracování, vše v prototypových množstvích do 500 kg. Společnost byla založena v roce 2000 a dnes zaměstnává více než 100 pracovníků, kteří pracují na technologiích např. pro Volkswagen, Doosan, Rolex a řadu dalších společností.

Vizí společnosti COMTES FHT a. s. je být přední evropskou výzkumnou organizací, která bude zajišťovat výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů především v klíčových oborech.

COMTES FHT provozuje od roku 2018 laboratoř pro 3D tisk kovových materiálů. Komplexní technologické procesy jsou optimalizovány pomocí numerické simulace, kterou z pohledu materiálových dat doplňují zkoušky mechanických a termofyzikálních vlastností prováděné v akreditované zkušebně.

K dispozici je i metalografická laboratoř vybavená světelnými a řádkovacími elektronovými mikroskopy. V roce 2019 společnost otevřela vědecko – technický park, v němž průmyslovým firmám nabízí k pronájmu výrobní, kancelářské a školicí prostory. Nájemci tohoto parku mohou těžit ze synergie s výzkumnou organizací a využívat jejích služeb za zvýhodněných podmínek. COMTES FHT vždy klade důraz na praktickou aplikaci výsledků výzkumu a vývoje a zakládá si na oboustranně výhodném partnerství s průmyslem.

Příkladem výzkumu je projekt GRAMATECH, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007350, financovaný z EFRR, jehož cílem je tvorba heterogenních, funkčně orientovaných materiálových systémů pomocí aditivních technologií. Lze tak vyrobit součásti s rozdílnými vlastnostmi v různých místech.

Podobné koncepce se mohou uplatnit v mnoha oborech – strojírenství, automotive, letectví či medicíně. U turbínových lopatek, tvářecích forem nebo řezných nástrojů se díky cílenému lokálnímu využití materiálů s odpovídajícími vlastnostmi výrazně prodlužuje životnost. V oblasti medicínských aplikací vzniká prostor např. pro funkčně gradované implantáty, jejichž vlastnosti se přiblíží reálným kostem. Tyto aktivity patří do snah o digitalizaci průmyslu v rámci domény specializace Pokročilé materiály a technologie.

Další článek