Domovská stránka » Kariéra ve STEM » DIGITALIZACE A AI ZRYCHLUJÍ A ZPŘESŇUJÍ VÝZKUM
Kariéra ve STEM

DIGITALIZACE A AI ZRYCHLUJÍ A ZPŘESŇUJÍ VÝZKUM

Ve spolupráci s:
CEITEC
Ve spolupráci s:
CEITEC

Středoevropský technologický institut – CEITEC je významné vědecké centrum. Patří mezi moderní vědecké instituce evropského významu a výsledky jeho práce mají celospolečenský dopad. Proč je pro vědu zásadní práce mladých vědců? Jak může výzkumu pomoci AI?

NIKOLA KOSTLÁNOVÁ

vědecká tajemnice, Středoevropský technologický institut – CEITEC Masarykovy univerzity

Čím se CEITEC zabývá a je těžké stát se součástí vašeho týmu?

CEITEC je vědecké konsorcium, jehož cílem je excelentní výzkum v materiálových a živých vědách. CEITEC MUNI, jeho největší součást, se zaměřuje na strukturní a rostlinnou biologii, molekulární medicínu a neurovědy. Ústav tvoří výzkumné skupiny řešící konkrétní vědeckou oblast a problematiku s ní spojenou.

Foto: CEITEC – Středoevropský technologický institut 

Druhým pilířem CEITECu jsou sdílené laboratoře, které nabízejí interním i externím uživatelům zázemí pokročilých výzkumných technologií, jež významně zefektivňují bádání a umožňují kompetitivní výzkum v celosvětovém měřítku.

A třetí pilíř tvoří administrativa, která částečně zastává tradiční roli při fungování ústavu a částečně představuje partnera vědcům, kterým poskytuje expertní služby např. v grantové podpoře. CEITEC je mezinárodním pracovištěm, což zvyšuje požadavky na dovednosti všech pracovníků. Zároveň klademe důraz na podporu rovných příležitostí a transparentní náborovou politiku. Každý uchazeč o pozici je díky tomu posuzován na základě svých znalostí a dovedností.

Na čem v současné době pracujete?

Každý z 28 výzkumných týmů pracuje se zajímavou hypotézou, kterou se snaží transformovat do výsledků s potenciálním dopadem na společnost. Významná část výzkumu se věnuje mechanismům procesů v buňkách identifikujících klíčová místa pro vznik patologických jevů, jakožto cílových míst léčby či diagnózy. Jeden příklad za všechny je výzkum týmu Dalibora Blažka identifikující mechanismus sestřihu RNA pomocí proteinu CDK11. Práce byla publikována v časopise Nature, což je pro nás významným milníkem a důkazem průlomového výsledku ve výzkumu všech vědců.

Začněte svou vědeckou kariéru na CEITEC

Foto: CEITEC – Středoevropský technologický institut 

Vidíte potenciál a přínos pro výzkum v mladé generaci

Určitě. Mladá generace přináší větší rutinu do využívání moderních technologií spojených s digitalizací a umělou inteligencí, což má dopad na zrychlení a zpřesnění výzkumu. Ještě zásadněji vnímám jejich společenský tlak na přenášení výzkumu do inovací. Mladí vědci považují základní výzkum za první krok celého inovačního cyklu. Založení start-upu je pro ně pak příležitost ke společenskému uplatnění. Neúspěch nevnímají jako diskreditaci jejich dovedností a schopností. Což je skvělá zpráva pro vědu i pro Českou republiku. 

Je patrné, že podporujete diverzitu a rovné pracovní podmínky pro všechny. Jaké největší benefity vám přináší pestré kolektivy?

Diverzita je pro vědu klíčová. Benefity, o které bychom se bez ní připravili, jsou mimo jiné pluralita názorů, pokrytí širšího spektra cílů, větší společenská zodpovědnost. Zároveň je diverzita v týmech výzva, která vyžaduje od každého jistou míru tolerance a otevřený přístup. I tyto dovednosti jsou velmi přínosné a apeluji na zodpovědné instituce, aby v sobě sílu podporovat diverzitu našly.

Foto: CEITEC – Středoevropský technologický institut 

Ženy umí obohatit mužský kolektiv i přijít s novým nápadem, jaké projekty u vás ženy vedou?

O tom není sporu, ale CEITEC není typicky mužským nebo ženským kolektivem. Ženy u nás vedou jak vědecké týmy, tak sdílené laboratoře a, což bude možná překvapením, i muži u nás řídí administrativní oddělení.

Další článek