Domovská stránka » Kariéra ve STEM » POTENCIÁL ŽEN VE STEM
ADVERTORIAL

Většina vědeckých týmů dosahuje lepších výsledků, pokud jsou složeny různorodě. Navzdory zažitým stereotypům o STEM vědách rozhodně platí, že jim mohou stejně dobře porozumět ženy jako muži. Výzkumnice v týmu navíc obohacují kolektiv o jiný pohled, postřehy i přístup k práci. Věta, že „STEM není pro holky“ tedy rozhodně neplatí.

Mgr. HELENA REICHLOVÁ, Ph.D.

Fyzikální ústav Akademie věd ČR,
Skupina Dioscuri Centrum pro spincaloritronics a magnonics

Mají ženy a muži jiný pohled na inovace a technologie?

Na inovace a technologie existuje mnoho různých pohledů a nezdá se mi, že by byl gender zásadní dělicí čárou. Dobrým příkladem je například velmi inspirativní blog, který vydává rozhovory s úspěšnými začínajícími STEM vědkyněmi, kde téměř každá dotazovaná vědkyně nabízí jiný pohled.

Proč stojí vědecká kariéra za to?

Vědecká kariéra může být mimořádně kreativní, dobrodružná a naplňující práce, která poskytuje velkou míru flexibility a autonomie. Zejména ve STEM oborech pak umožňuje propojení s celým světem. Řešené problémy se v moderním světě málokdy týkají pouze jedné země. A často tak vědci pomocí vědeckého pokroku pracují na řešení globálních problémů.

Čím ženy obohacují převážně mužské vědecké kolektivy?

Ženy, stejně jako další „under-represented“ členové týmu, přinášejí žádoucí diverzitu. Dále pak fungují jako „role models“ a mohou pomoct nezahodit potenciál studentek, které jsou často velmi talentované, ale nemají chuť nebo odvahu se přidat do převážně nebo dokonce čistě mužského kolektivu. V neposlední řadě se domnívám, že ženy, které jsou úspěšné v mužských kolektivech, mohou efektivně upozornit na celospolečenské problémy. Ty se týkají například nevědomých předsudků nebo nerovnoměrně rozdělené péče o domácnost, děti i stárnoucí rodiče.

Proč by se měla mladá generace vydat cestou zkoumání, vývoje a inovací?

Necháme-li stranou klišé o možnosti posunout poznání lidstva, vědecká kariéra je velmi barvitá, málokdy se jedná o rutinu, umožňuje flexibilitu i mezinárodní spolupráce. Zároveň jsou dovednosti, které studenti během své vědecké práce získají, často velmi žádané i soukromým sektorem. V posledních letech také začínají přibývat (nejen) studenti, kteří svůj výzkum přetaví ve start-up nebo spin-off. Tento druh kariéry může být volbou pro více podnikatelsky založené mladé lidi a je často velmi podporován samotnou výzkumnou institucí.

Na jakých zajímavých projektech vědci a vědkyně Akademie věd ČR v současnosti pracují a jakou mají vizi do budoucna?

Akademie věd je institucí, která má velmi úspěšné týmy v nejrůznějších disciplínách od historie až po fyziku. Z pohledu STEM má Akademie věd mnoho zajímavých projektů od zcela základního teoretického výzkumu po spolupráci se soukromými partnery na optimalizaci konkrétního produktu. V naší skupině se například věnujeme vývoji nových konceptů pro informační technologie. Zejména se zabýváme dlouhodobou udržitelností a energetickou náročností tohoto sektoru a snažíme se najít materiály a nové fyzikální jevy, které mohou nahradit a doplnit existující architekturu počítačů.

Další článek