Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra ve STEM » STÍNOVÁNÍ: KLÍČOVÁ ZKUŠENOST PRO KARIÉRU STUDENTŮ I ROZVOJ FIREM
Kariéra pro Gen Z

STÍNOVÁNÍ: KLÍČOVÁ ZKUŠENOST PRO KARIÉRU STUDENTŮ I ROZVOJ FIREM

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Akademický, státní a soukromý sektor se vzájemně ovlivňují víc, než si možná chtějí přiznat. U soukromého a státního sektoru je zřejmé, že jsou provázané, ale ten akademický jako by stál stranou. A to je škoda, protože právě v něm je naše budoucnost.

MICHAELA STACHOVÁ

ředitelka Business Leaders Forum

Máte někdy pocit, že si akademický, státní a soukromý sektor žije každý vlastním životem? Nedívá se, co se děje za jeho hranicemi, jak ho to ovlivňuje anebo kde naopak hledat příležitosti? Přiznám se, že já ano. Do velké míry to chápu. Každý je v podstatě vlastním světem, s vlastními pravidly a dokonce i vlastní řečí. Nicméně všichni víme, že mezi těmito sektory nestojí neproniknutelná hranice.

Příprava nové generace

Ve školách si vychováváme novou generaci, která převezme otěže řízení našich firem i státu. A aby byla tato generace dobře připravená, měla by vědět, co se ve skutečných firmách vlastně řeší a jaké jsou před námi výzvy. Univerzitní osnovy a sylaby se v reálném čase nemohou přizpůsobovat turbulentnímu vývoji pracovního trhu. Proto je podle mě třeba hledat jiné způsoby, jak studentům nabídnout možnost naučit se dovednostem, které budou potřebovat. Platí to i z pohledu zaměstnavatelů – měli by mít obrovský zájem na tom, aby se k nim hlásili absolventi, u kterých nebudou muset se zaškolováním začínat od nuly, ale kteří budou vědět, co se od nich očekává.

Studenti o praxe stojí

Cestou, která je výhodná pro všechny strany, jsou stáže, praxe nebo třeba stínování. Jedná se o finanční i časovou investici, která se oběma stranám vrátí. Dovoluji si to tvrdit na základě zkušeností s programem manažerského stínování, které Business Leaders Forum mnoho let vedlo. Stínováním prošlo přes 1000 vysokoškoláků a zapojilo se také mnoho firem. Studenti o podobné zkušenosti jednoznačně stojí. Každoroční poptávka z řad studentů převyšovala nabídku míst na stínování. Až 10 % studentů si takto našlo zajímavé pracovní uplatnění a ostatní si odnesli spoustu praktických dovedností. Firmy naopak kladně hodnotily čerstvý pohled na věc nezatížený profesní slepotou, který studenti přinášeli, a také možnost „vychovat si“ budoucí zaměstnance.

ESG manažeři

Pokud se podíváme na konkrétní příklad, kde akademický sektor nestíhá tempo, kterým se pracovní trh vyvíjí, tak je to například oblast udržitelnosti a ESG. Často od firem slyšíme, že na trhu nejsou lidé připravení vykonávat pozici manažerů udržitelnosti. Studijní programy se teprve vyvíjejí, proto je jistě na místě hledat jiné způsoby, jak budoucí manažery udržitelnosti připravit. Právě zmíněné stínování může být důležitým krokem, jak studentům tuto profesi přiblížit v praxi a firmám pomoci najít ty správné talenty.

Partnerství s akademickou a soukromou sférou

Jsem ráda, že u nás máme i příklady velmi silného propojení soukromého a akademického sektoru. Například známá česká automobilka si založila vlastní soukromou školu, a provázání jejích oborů se samotnou společností je tak přirozené a samozřejmé. Nemusíte si ale hned zakládat vlastní školy, abyste jako firma mohli využít benefity spolupráce s akademickým sektorem. Stačí se podívat na obory, které vás zajímají, a školy oslovit ke spolupráci. Garantuji, že se vám to vyplatí.

Next article