Domovská stránka » Kariéra ve STEM » STUDIUM VUT V BRNĚ JE V MNOHA OHLEDECH JEDINEČNÉ
Kariéra ve STEM

STUDIUM VUT V BRNĚ JE V MNOHA OHLEDECH JEDINEČNÉ

Ve spolupráci s:
FOTO: Jan Prokopius
Ve spolupráci s:
FOTO: Jan Prokopius

Vysoké učení technické v Brně nabízí svým studentům nejen kvalitní vzdělání v atraktivních oborech, možnosti zahraničního studia a mezinárodní spolupráce, ale především jistotu uplatnění na trhu práce.

Mgr. JANA VYKLICKÁ

tisková mluvčí VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně je univerzitou s mezinárodním přesahem. Jaké nabízí možnosti studia?

Vysoké učení technické v Brně (VUT) nabízí kvalitní vzdělání nejen v úplném spektru technických oborů, ale i v přírodních vědách, ekonomii, managementu a umění. Přitahuje studenty nejen díky svému skvělému studijnímu i výzkumnému zázemí, ale i pro široký a pestrý výběr studijních programů. Řada z nich je dostupná i v anglickém jazyce a nabízíme i takové specializace, které jiná škola v České republice nemá. Například jako jediná vysoká škola v České republice má VUT možnost studia v angličtině v oboru Space Applications na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. VUT navíc zprostředkovává studia ve společných studijních programech se zahraničními univerzitami. Studenti mají na VUT možnost vycestovat a případně absolvovat některé předměty na partnerských univerzitách v Evropě, zejména v rámci programu ERASMUS. Tento mezinárodní přesah dělá z VUT respektovanou evropskou univerzitu, na kterou se hlásí čím dál více zahraničních studentů.

VUT se skládá z řady fakult. Které z nich patří mezi ty nejoblíbenější a ve kterých studijních oborech vidíte do budoucna největší potenciál?

Každá fakulta má mezi svými studijními programy svoje „vlajkové lodě“, na které se každý rok hlásí nejvíce uchazečů. Celkově je největší zájem například o informatiku, biomechaniku a mechatroniku. Co se týká počtu přihlášek, nejvíce studentů se aktuálně hlásí na Fakultu strojního inženýrství, pak na Fakultu podnikatelskou a také na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Potenciál má však jakýkoliv obor, pokud má student pro danou specializaci nadšení.    

Jak vypadá studentský život na VUT? Podívejte se ZDE

U mladé generace žen roste zájem o technologické obory. Čím myslíte, že to je? Vnímáte i u vás změny v procentním zastoupení žen mezi studenty?

V posledních letech dochází ve společnosti k vyvracení mnoha stereotypních a nepravdivých tvrzení, třeba toho, že technika je jen pro muže. Na některých našich fakultách, například na Fakultě chemické nebo na Fakultě architektury, jsou studentky dokonce v převaze. Velký počet dívek máme také na Fakultě podnikatelské. Celkově na VUT tvoří studentky jednu třetinu studujících. Studium žen v technických oborech podporujeme a máme zkušenost, že jejich studijní výsledky patří k těm vynikajícím. Snažíme se proto dívky ke studiu techniky motivovat už na základních školách.

Podle jakých kritérií by si měl student vybrat tu správnou fakultu a studijní obor? Může své rozhodnutí v průběhu studia změnit?

Uchazeč o studium by si měl vybrat takový obor, který odpovídá jeho schopnostem a zájmům, protože právě tehdy má největší předpoklady pro jeho dokončení. Pochopitelně se stává, že student zjistí, že mu zvolené studium nevyhovuje. Pro případnou změnu oboru si pak ale může podat novou přihlášku. Musí však vždy splnit podmínky přijímacího řízení jako ostatní uchazeči. Nicméně pokud bude mít v novém oboru nějaké stejné předměty, budou mu uznány a nemusí je opakovat. Máme i studující, kteří studují paralelně ve dvou studijních programech.

Dny otevřených dveří na VUT najdete ZDE

Jaké specializace mohou vaši studenti získat a jaké je jejich uplatnění na trhu práce?

Naši studenti mohou získat celou řadu specializací. Navzdory svému názvu, není VUT pouze o studiu technických oborů. Nabízíme i obory přírodovědné, a sice v programech chemického, matematického či fyzikálního inženýrství nebo třeba mezioborová studia jako biomedicínské inženýrství na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Atraktivními jsou studia informatiky, kybernetické bezpečnosti, polovodičových technologií či studia leteckého a kosmického inženýrství.

Na Fakultě podnikatelské studenti zase získají vzdělání v oblasti ekonomie, řízení a také podnikání. Nabízíme ale také studium architektury či stavitelství. Fakulta výtvarných umění pak vyučuje několik uměleckých oborů od designu, multimediálních technologií, herních aplikací až po umělecké obory výtvarného zaměření jako malířství a sochařství. Průmyslový design se pak studuje rovněž na Fakultě strojního inženýrství.

Absolventi, zvláště technických oborů, nacházejí uplatnění bezprostředně po dokončení školy. Často jsou „draftováni“ již během studia. Například Fakulta strojního inženýrství už šestkrát v řadě zvítězila v soutěži Škoda Auto jako škola doporučená zaměstnavateli.

Další článek