Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra ve STEM » UNIVERZITA KARLOVA MÁ ZVUK
ADVERTORIAL

Univerzita Karlova nabízí svým studentům nejen kvalitní vzdělávání v široké nabídce perspektivních studijních oborů, ale také možnosti studia v zahraničí či podporu na stážích. Co si o studiu na „Karlovce“ myslí její rektorka prof. Milena Králíčková?

prof. MUDr. MILENA KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D.

rektorka Univerzity Karlovy

Jaké obory lze na „Karlovce“ studovat? Jak mohou absolventi uspět na trhu práce?

Univerzita Karlova nabízí v českém prostředí nejvíc studijních programů ze všech vysokých škol. Jde o stovky oblastí a vybere si skutečně každý, lze studovat klimatické změny, počítačové hry, kybernetiku, stomatologii i Platóna… Vedle kvalitního vzdělání umožňujeme našim studujícím také největší výběr stáží v zahraničí, jsme tudíž nejlepší variantou i pro uplatnění v cizině. A to nemluvím o renomé největší české univerzity se staletou historií – Univerzita Karlova má zvuk, který zní dobře všem pracovním náborářům.

Otevírali jste během posledních let nové studijní programy?

Ano, je jich celá řada. Někdy novým programem univerzita reaguje na celospolečenskou poptávku po absolventech, jako například u Radiologické asistence, kterou otevírá 2. lékařská fakulta. Jindy zase plníme požadavky na vysoce specializovanou výuku, jako například u programu Bioinformatika a výpočetní biologie na Matematicko-fyzikální fakultě (Matfyz). S ohledem na výuku STEM začne letos například také program Science, který na Přírodovědecké fakultě seznámí tamní studenty v angličtině se základy vysokoškolské fyziky, chemie a biologie. Nových programů je ale více, třeba Fyzika se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání, Sport Management nebo International and Political Studies.

Studijní programy najdete ZDE

Jaké obory a specializace vnímáte jako nejperspektivnější?

Pokud mluvíme o STEM, teze o nutnosti přizpůsobit se globálním trendům digitalizace, robotizace, sdílené ekonomiky či zelených technologií je již nyní patrná. Univerzita Karlova dbá o to, aby pro technické a přírodní vědy zajistila zázemí a technologie. Supermoderní vybavení mají například simulační medicínská centra lékařských fakult, laboratorní zázemí v Biocevu nebo na Matfyzu, zcela nový kampus Lékařské fakulty UK v Plzni či nové učebny Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Vedle toho ale vnímám jako kruciální především vůli a ochotu se ve svém oboru stále vzdělávat a posouvat. Digitalizace se v blízké budoucnosti dotkne jistě minimálně 90 % odvětví.

Vše o přijímacím řízení najdete ZDE

Využívají vaši studenti a studentky již při studiu stáže a trainee programy různých firem?

Ano, jednotlivé fakulty pořádají akce, které akademické a firemní prostředí propojují. Mohu jmenovat například Dny firem na Matfyzu nebo Veletrh uplatnění v medicíně v Hradci Králové. Firmy mají o naše studenty a absolventy velký zájem. Mou vizí je vzdělávat pro praxi připravené a na mezinárodním trhu práce trvale konkurenceschopné studentky a studenty. K tomu má přispět i nový systém celoživotního vzdělávání formou mikrotitulů (microcredentials), kde počítáme třeba s výukou o umělé inteligenci u absolventů, kteří v rámci bakalářských či magisterských programů neměli ve svém oboru možnost se s touto problematikou setkat.

Next article