Skip to main content
Domovská stránka » Kariéra ve STEM » VŠB–TUO: UPLATNITELNOST NAŠICH ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE JE TÉMĚŘ 100%
Kariéra ve STEM

VŠB–TUO: UPLATNITELNOST NAŠICH ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE JE TÉMĚŘ 100%

Ve spolupráci s:
VŠB Logo
FOTO: VŠB-TUO
Ve spolupráci s:
FOTO: VŠB-TUO

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava nabízí svým studentům vzdělávání v moderních studijních programech vytvořených tak, aby reflektovaly nejnovější vědeckotechnické poznatky, témata dneška i poptávku na trhu práce. Mezi její priority také patří kontakt studentů s praxí a jejich budoucí uplatnitelnost.

prof. Ing. IGOR IVAN, Ph.D.

prorektor pro strategii a spolupráci VŠB-TUO

Vaše univerzita nabízí program péče o talentované studenty. V čem tento program spočívá a co je jeho cílem?

Nabídka VŠB-TUO pro talentované studenty zahrnuje dvě hlavní skupiny aktivit pro studenty bakalářského i navazujícího magisterského studia. Jedná se o aktivity nabízené v rámci kariérního centra, které úzce spolupracuje s budoucími zaměstnavateli a upravuje portfolio svých činností tak, aby se dovednosti a schopnosti absolventů co nejvíce překrývaly s očekáváním zaměstnavatelů. Druhou skupinou jsou aktivity v rámci nedávno založené PhD Akademie, jejíž cílem je především rozvíjet kompetence doktorandů, Junior Researchers a nově i studentů magisterského studia, a pomoci jim tak efektivně realizovat potřebné činnosti v oblasti vědy a výzkumu.

Jaké studijní obory vnímáte jako nejperspektivnější? Na jakých fakultách máte největší zastoupení žen?

Nejvyšší (nadpoloviční) podíl studentek si dlouhodobě drží programy na Ekonomické fakultě, ale postupný nárůst je VŠB-TUO neustále aktualizuje nabídku studijních programů a možností i v dalších oblastech, které „hýbou“ světem, ať už se jedná o nový program Aditivní technologie (3D tisk) na Fakultě strojní, programy věnující se energetice, udržitelnému stavebnictví nebo připravovaný program týkající se využití krajiny po hornické činnosti. Řadou studijních programů se pak prolíná i téma umělé inteligence.

Proč by měli studenti pokračovat na magisterské, případně doktorské studium?

Především proto, že v rámci bakalářského studia získá student spíše obecnější znalosti. V rámci magisterského studia jsou však významně prohlubovány a rozšiřovány. Student také získává další kontakt s praxí přímo u zaměstnavatelů, a výrazně tak zvyšuje svoji uplatnitelnost po studiu. Pokračování studia na doktorském stupni má pak zásadní význam pro studenty, kteří se dále chtějí věnovat vědeckovýzkumné nebo vzdělávací činnosti. I v těchto oblastech je totiž nemalá poptávka po nových, svěžích přístupech.

Jakým způsobem vaši studenti získávají potřebnou praxi?

Pro propojení studentů s firmami existují v zásadě dvě hlavní platformy – jednak již zavedený a velmi dobře fungující k+ portál, kde firmy inzerují volné pracovní pozice, stáže, trainee programy, praxe atd. Druhou možností je úzká spolupráce pracovišť (kateder) s firmami a z toho vyplývající možnosti praxe „napřímo“. V ideálním případě pak student řeší konkrétní téma nebo problém v konkrétní firmě také v rámci své závěrečné práce. 

Jaká kariéra čeká na vaše absolventy? Jaká je jejich uplatnitelnost na trhu práce?

Samozřejmě se to liší program od programu, ale obecně lze říci, že nějaká forma pracovního úvazku je běžná už u studentů 2. ročníku bakalářského studia. A pokud jde o uplatnitelnost absolventů, ta je do dvou let od ukončení studia téměř stoprocentní.   

Next article