Domovská stránka » Kariéra ve STEM » VŠCHT PRAHA: O NAŠE ABSOLVENTY JE VELKÝ ZÁJEM
Kariéra ve STEM

VŠCHT PRAHA: O NAŠE ABSOLVENTY JE VELKÝ ZÁJEM

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Vysoká škola chemicko-technologická Praha poskytuje svým studentům stabilní vědecké zázemí, atraktivní studijní obory, vysokou šanci na budoucí uplatnění na trhu práce i zprostředkování potřebné praxe či studijní opory.

prof. Dr. RNDr. PAVEL MATĚJKA

rektor VŠCHT

Jaké studijní obory vidíte jako do budoucna nejperspektivnější?

Za velmi důležité považuji následující obory: Informatika a umělá inteligence, Klimatologie a technologie na ochranu klimatu, Vodohospodářství a technologie na ochranu a udržitelné využití vodních zdrojů, Farmaceutické technologie a personalizovaná medicína, Zdravá výživa a prevence chorob – technologie pro zdravý život, Moderní funkční materiály pro udržitelnou ekonomiku. Nutno však říci, že nesmírně podstatnou kompetencí bude schopnost mezioborové komunikace a řada přenositelných dovedností. Základem logického uvažování a aplikace inženýrských řešení je a bude matematika.

O absolventy jakých oborů je na trhu práce největší zájem?

Z absolventského profilu VŠCHT Praha je na trhu práce velký zájem o všechny inženýrské absolventy. Ať už se jedná o odborníky na potravinářství, analytickou chemii, materiálové inženýrství, technologii vody či syntézu a výrobu léčiv.

Studijní programy VŠCHT najdete ZDE

Jak je to na VŠCHT se zastoupením žen? Zajímají je vědecko-technologické obory?

Ano. Na VŠCHT tvoří ženy více jak 50 % studujících. Tradičně bývala převaha žen v oblasti potravin a biochemie, dnes pozorujeme narůstající zájem žen i o obory v oblasti farmaceutické chemie a technologie, materiálových disciplín, analytické chemie či technologií ochrany životního prostředí nebo klimatických změn.

Podmínky ke studiu na VŠCHT najdete ZDE

Proč by se mladá generace neměla bát studia a kariéry v oblasti STEMu?

Hlavním důvodem, proč se nebát STEM, je velmi dobré uplatnění na trhu práce, spousta dobře placených pozic a zajímavá práce na tématech, která jsou klíčová pro udržitelnost naší civilizace v harmonii s přírodou. Studium není o „šprtání“ faktografie, ale o logickém myšlení, schopnosti vyhledávat a analyzovat informace, schopnosti činit kvalifikovaná racionální rozhodnutí. Kompetence v oblasti STEM zvyšují odolnost vůči dezinformacím a vedou k rozhodování na základě analýzy skutečného stavu, nikoli pocitů.

Na jaké pozice se vaši absolventi dostávají?

To je velmi pestré. Naši absolventi jsou buď na pozicích samostatných výzkumných pracovníků nebo získávají manažerské pozice, kde mají šanci kariérně uspět až na nejvyšších postech ve firmách nebo ve veřejných výzkumných institucích, univerzitách i státním sektoru.

Pomáháte jim se získáním praxe již při studiích?

Ano, pomáháme. Praxe je součástí většiny našich inženýrských programů. Jsou možné v malých, středních i velkých firmách, stejně jako v neuniverzitním výzkumném sektoru.

Co na studiu potažmo práci ve STEM patří k největším výzvám? Jak je překonat?

Nejdůležitější je naučit se studovat, nikoli „memorovat“. Zvládnout rozmanité kombinace potřebných znalostí z více disciplín, praktických dovedností a schopnosti vyvozovat kvalifikované závěry a předpovědi.

K překonávání překážek máme celou řadu nástrojů zaštítěných Poradenským a kariérním centrem. Významnou roli hrají tutoři, podpůrné skupiny či psychologická poradna. Je potřeba se nebát dílčího neúspěchu a s pomocí, kterou poskytujeme, na sobě pracovat.

Další článek