Domovská stránka » Kariéra ve STEM » ZDRAVÁ FIREMNÍ KULTURA POMŮŽE USTÁT I KRIZE
ADVERTORIAL

Udržení zdravé firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců se ukazuje být pro HR manažery stále větší výzvou. Pomáhá jim s tím společnost Up Česká republika, která vyvíjí HR platformu s nástroji pro motivaci a spokojenost zaměstnanců.

STÉPHANE NICOLETTI

generální ředitel společnosti Up Česká republika

Jak souvisí současné nebo nedávné krize s firemní kulturou?

Všechny za sebou zanechaly spoušť nejen v podobě rozšíření závislostí, psychických poruch či zhoršení fyzické kondice, ale také v podobě zpřetrhaných sociálních vazeb mezi kolegy. 

Jak na to zareagovali HR manažeři?

Začali hledat cesty, jak obnovit vnitrofiremní vztahy a posílit angažovanost a loajalitu i v hybridním modelu práce.

Co se jim v praxi osvědčuje?

Pomáhá vše, co dovede zmírnit negativní dopady krize. Třeba změna odměňování, protože volnočasové benefity nebo účelové výhody mohou podpořit odpočinek a motivaci zaměstnanců. Čím dál důležitější je i využívání digitálních nástrojů v HR a budování zdravé firemní kultury jejich pomocí.

Jak se toto dnes daří?

Zatím příliš ne, protože firmy stále nemají o problémech svých zaměstnanců přehled. Také HR manažeři se doposud měřením spokojenosti nebo zjišťováním názorů svých lidí nezabývali příliš metodicky.

Proč?

Často z důvodu organizační náročnosti, složitého vyhodnocování nebo kvůli absenci vhodných digitálních nástrojů. Právě na popud firem jsme proto v rámci platformy Můj Up nedávno vyvinuli nové moduly k zajištění zdravé firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců.

O co se jedná?

Hlavním pilířem je on-line měření spokojenosti zaměstnanců, které HR oddělení umožňuje mít stálý přehled o spokojenosti zaměstnanců a včas odhalit rodící se problém. Celý proces měření je jednoduchý a velmi rychlý, bez nutnosti složitých příprav. HR ředitelé tak získají každý měsíc souhrnné informace z dílčích šetření.

Které další nástroje nebo moduly jsou mezi HR manažery využívané?

Velmi oblíbený je například modul Anketa, který umožňuje zaměstnavateli zjistit rychlý názor zaměstnanců na určité téma.

Jaké digitální nástroje mohou využívat samotní zaměstnanci?

Těch je hodně, ale mezi mé nejoblíbenější patří možnost udělit kolegovi on-line pochvalu za dobře odvedenou práci. Stále více pracujeme i s gamifikací, protože forma hry je nejen zábavným motivačním prvkem, ale zároveň vede i k posílení vztahů jak s kolegy, tak i se zaměstnavatelem. Kdo si tedy chce svou práci oživit a trochu si zasoutěžit, může v rámci platformy sbírat odznaky za vybrané aktivity.

Dokážete říct, jakou roli bude hrát firemní kultura a angažovanost v příštích měsících a letech?

V krizovém období to budou nezbytné předpoklady pro přežití a dlouhodobou prosperitu firmy. Dobře cílené investice do digitalizace HR budou proto rozhodující.

Další článek