Skip to main content
Domovská stránka » Životní styl » Ekologické Česko » BILLA POKRAČUJE V NAPLŇOVÁNÍ AMBICIÓZNÍHO PLÁNU B
ADVERTORIAL
Už dnes je zcela nevyhnutelné podnikat kroky, které zajistí udržitelnou budoucnost a především perspektivnější vyhlídky pro generace, které přijdou po té naší. Obchodování s potravinami bude s ohledem na každodennost nákupů vždy v popředí celospolečenského a mediálního zájmu. Tuto odpovědnost si společnost BILLA uvědomuje a přichází se svým plánem B.

Společnosti BILLA záleží na zmírňování dopadů klimatické krize, podněcuje celospolečenskou diskuzi a úspěšně realizuje svou vizi udržitelného rozvoje. Jaké konkrétní kroky v této oblasti podniká?

Přesně na Den Země, 22. dubna 2021, představila BILLA svoji vizi udržitelného rozvoje. Reaguje tak na dopady klimatické změny, neutěšenou situaci s odpady a jejich recyklací, úbytek biodiverzity a současný vývoj obdobných celospolečensky zásadních témat. Současně řetězec představil i nové webové stránky, na kterých veřejnost najde veškeré informace o jejích stávajících či plánovaných cílech a projektech v oblasti udržitelnosti.

Potravinové banky, cirkulární ekonomika a ochrana přírody i zvířat 

Pro rok 2022 si řetězec vytyčil hned několik ambiciózních cílů v oblasti snižování uhlíkové stopy, zvyšování podílu využití neprodaných potravin a ochrany biodiverzity. Prvním významným projektem je dokončení instalace fotovoltaické elektrárny na střeše skladu v Modleticích, která bude solární energií pomáhat ochlazovat prostory čerstvého sortimentu.

BILLA v posledních letech realizovala řadu odvážných projektů, které posílily diskusi nad skutečnými dopady lidské činnosti na životní prostředí.

Dalším důležitým cílem pro tento rok je posilování spolupráce s potravinovými bankami ve věci dalšího využití neprodaných potravin. I v letošním roce bude řetězec pokračovat v zefektivňování stanovené obalové politiky a podpoře principů cirkulární ekonomiky s důrazem na šetrné využívání obalových materiálů. BILLA bude rovněž po celý rok aktivní v tématu zlepšování životních podmínek zvířat a pokračovat tak v nastaveném kurzu, který zahájila závazkem ukončit prodej klecových vajec do konce roku 2023.

Zdroj: BILLA

V neposlední řadě bude i nadále hrdým partnerem Národní sítě záchranných stanic a ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody se zaměří na hledání dalších příležitostí, jak podpořit a chránit jedinečnou rozmanitost české krajiny. Pokračovat proto bude i v dlouhodobém projektu výsadby nových ovocných sadů, které pomáhají zmírňovat následky klimatické změny, zkrášlují českou přírodu a jsou cenným životním prostorem pro řadu živočišných druhů.

Změny s celospolečenským dopadem

BILLA v posledních letech realizovala řadu odvážných projektů, které posílily diskusi nad skutečnými dopady lidské činnosti na životní prostředí. Za zmínku stojí především upuštění od prodeje jednorázových papírových tašek a jejich nahrazení recyklovanými a recyklovatelnými taškami k opakovanému použití, nabídka polyesterové tašky vyrobené z plastů vylovených z oceánu upozorňující na problematiku plastového znečištění nebo uvedení recyklovaného sáčku k opakovanému použití na ovoce a zeleninu, kterým lze nahradit jednorázové a z pohledu následné recyklace problematické mikrotenové sáčky.


Konkrétní kroky plánu B

  • Ochrana biodiverzity 
  • Zlepšování životních podmínek zvířat
  • Rozšiřování nabídky produktů rostlinného původu
  • Zavádění principů cirkulární ekonomiky
  • Uhlíková neutralita
  • Minimalizace potravinových ztrát
  • Omezování spotřeby materiálů, digitalizace
  • Uhlíková neutralita
Next article