Skip to main content
Domovská stránka » Životní styl » Ekologické Česko » EXPERTI PROMLUVILI O TOM, CO FIRMÁM PŘINÁŠÍ NALADĚNÍ NA ZELENOU VLNU
ADVERTORIAL

DANA BRATÁNKOVÁ

Manažerka korporátní komunikace společnosti BILLA

JAN MÁRA

Obchodní ředitel Armor, s. r. o.

LAURA MITROLIOSOVÁ

Ředitelka a jednatelka CIRA Advisory s.r.o.

Společnosti CIRA Advisory, BILLA a Armor mají jedno společné, sdílejí vizi trvale udržitelného rozvoje. Položili jsme jim proto otázku, co jim odpovědný přístup přinesl a jak se jim daří plnit jejich „zelené cíle“. Níže si můžete přečíst jejich odpovědi.

ana Bratánková: Pro naši společnost je udržitelný rozvoj jedna z klíčových dlouhodobých priorit. Stavíme naši strategii na čtyřech hlavních pilířích: zelených produktech, ochraně životního prostředí, přístupu k našim zaměstnancům a rozvoji regionů, ve kterých působíme.

Dana Bratánková: Pro naši společnost je udržitelný rozvoj jedna z klíčových dlouhodobých priorit. Stavíme naši strategii na čtyřech hlavních pilířích: zelených produktech, ochraně životního prostředí, přístupu k našim zaměstnancům a rozvoji regionů, ve kterých působíme.

V dnešní době je více než kdy jindy nezbytné, abychom při dalším rozvoji vycházeli z maximálně odpovědného přístupu k našemu okolí. Sledujeme, jak se mění priority zákazníků, a jsme připraveni tyto změny reflektovat v našem dalším směřování.

Cesta udržitelného rozvoje přináší řadu jedinečných příležitostí, jak podnikání transformovat, ať už je řeč o aplikaci principů cirkulární ekonomiky, ochraně biodiverzity a péči o jedinečnou českou krajinu nebo rozšiřování sortimentu s udržitelným původem či na rostlinné bázi.

Jsme si vědomi, že řada projektů je i pro nás velkou výzvou, proto jsme představili v loňském roce Plán B, který jasně shrnuje námi deklarované cíle v dalším udržitelném rozvoji.

Jedna z našich nejkomplexnějších ambicí je uhlíková neutralita ve všech provozech do roku 2040 a snížení množství vypouštěných emisí o 30 % do roku 2030, což si vyžádá implementaci řady projektů, které nás k tomuto cíli do dalších osmnácti let dovedou. Jsme přesvědčeni o tom, že naplnění naší vize udržitelnosti je jedinou možnou cestou, jak v očích zákazníků uspět i v budoucnu.


Jan Mára: Renovaci a recyklaci jsme se věnovali již mnoho let před tím, než ekologie a cirkulární ekonomika začaly být celospolečenská témata. U nás se tedy nedá mluvit o „naladění se na zelenou vlnu“, jednoduše pokračujeme ve vytýčeném výrobním a obchodním směru.

Díky našemu programu bezodpadového tisku OWA umožňujeme domácnostem a kancelářím tisknout ekologicky, a to bez kompromisů v kvalitě tisku. Prázdným inkoustovým či tonerovým kazetám dáváme druhý život jako renovovaným kazetám, nebo v podobě jiných nových výrobků jako kancelářským doplňkům, ochranným přilbám, instalačním a spojovacím materiálům apod.

Naši zákazníci navíc oceňují, že jim toto vše umíme zdokumentovat v tzv. Materiálovém reportu, kde je popsáno kolik a jakých prázdných kazet nám odevzdaly, co jsme z nich vyrobili a o kolik tímto svým ekologickým chováním snížily svou uhlíkovou stopu.

Trh je zaplaven tiskovými kazetami pochybného původu, které velmi často nesplňují základní technické ani zdravotní normy. Když tedy zákazníci vyzkouší ve svých tiskárnách naše náplně a prověří si náš program sběru prázdných kazet, tak již u značky OWA Armor zůstávají.

Co nám tedy ekologický a odpovědný přístup přináší? Především spokojené loajální zákazníky, kteří následně sami od sebe šíří své dobré zkušenosti s naším ekologickým přístupem ve svém okolí.


Laura Mitroliosová: Toto téma je s naší firmou nerozlučně spojeno už ze samotné podstaty naší činnosti. Radíme totiž českým firmám v tom, jak přejít k cirkulárnímu způsobu fungování společnosti. Věříme, že základem úspěchu v udržitelnosti je připravit se na úpravu interních procesů.

Cirkulární ekonomika je především systémem, ve kterém měníme vlastní způsob myšlení a hledáme prostor, jak rozumněji využívat dostupné zdroje. Cirkulární fungování je tedy v první řadě o modernizaci procesů.

Pokud chce firma provoz ve své firmě udělat jakkoliv udržitelnějším, v první řadě musí vysvětlit zaměstnancům, co a proč od nich očekává. Každá firma má v ohledu k udržitelnosti své silné i slabé stránky. Pokud ale svůj přístup a procesy uchopí chytře, může udržitelnějším přístupem k vlastnímu fungování získat konkurenční výhodu nebo dokonce ušetřit náklady.

Každé firmě proto doporučujeme zmapovat si vlastní aktivity takzvaným cirkulárním Quick Checkem nebo-li skenem provozu, který odhalí, na kterých procesech dál zapracovat. Pokud chce firma fungovat udržitelně, sama to nedokáže a měla by své dodavatele vnímat jako své partnery a vybírat je tak, aby pomáhali naplnit cíle firmy.

Samozřejmě se mohou i samotné firmy stát udržitelným dodavatelem pro další firmy nebo veřejné instituce. A pokud si firmy s čímkoliv neví rady, měly by se zeptat na radu expertů.

Dana Bratánková – BILLA

– Manažerka korporátní komunikace společnosti BILLA
– Dlouhodobě se zabývá problematikou udržitelnosti
– Ve společnosti BILLA se zasadila o rozvoj projektu obnovy ovocných sadů a alejí
– Zaměřujete se také na projekty podporující biodiverzitu v krajině, ochranu přírody a přírodních zdrojů, podmínek chovu zvířat nebo plýtvání potravinami

Společnost Armor

– V letošním roce slaví 100 let na trhu materiálů pro tisk
– Je světovou jedničkou v produkci termotransferových pásek
– Je evropskou jedničkou ve výrobě renovovaných tonerových kazet
– Společnost má cca 2500 zaměstnanců
– Má 42 výrobních a logistických poboček na 5 kontinentech

Laura Mitroliosová – CIRA Advisory

– Ředitelka a jednatelka společnosti CIRA Advisory
– Provozně řídila Institut Cirukulární ekonomiky
– Stála u rozvoje digitálního odpadového tržiště Cyrkl
– V současnosti se věnuje firemnímu poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky v CIRAA

Next article