Skip to main content
Domovská stránka » Životní styl » Ekologické Česko » PRVNÍ KROK K NAPLNĚNÍ UDRŽITELNÝCH STRATEGIÍ? ZAŘAĎTE JE DO INTERNÍCH PROCESŮ
ADVERTORIAL

Základem úspěchu podnikání dle principů udržitelnosti je připravit své zaměstnance  na úpravu interních procesů. Dokládá to i zkušenost českých firem, kterým v CIRA Advisory radíme jak na přechod k cirkulárnímu způsobu fungování.

LAURA MITROLIOSOVÁ

ŘEDITELKA A JEDNATELKA CIRA ADVISORY S.R.O.

Laura je spolumajitelka a zároveň ředitelka celé společnosti, kterou v roce 2019 založila společně s dalšími kolegy, kde se nyní plně věnuje firemnímu poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky v CIRAA.

Pokud chcete provoz ve své firmě udělat jakkoliv udržitelnějším, v první řadě vysvětlete zaměstnancům, co a proč od nich očekáváte. Nejedna firma už za námi přišla s tím, že vyvinuli skvělé nové technologie, které ušetří tuny odpadu ročně, nebo pomohou lepší cirkulaci a recyklaci materiálů, ale nefunguje jim to, protože dělníkům na konci firemní hierarchie nikdo neřekl, co se od nich očekává.

Dalším typickým příkladem je, že se informace o aktivitách firmy vůbec nedostanou ven ze CSR oddělení. Věnujte proto zaměstnancům alespoň tolik péče jako výběru nových technologií.

Lidé jsou na prvním místě, technologie až na druhém.

Zjistěte, co vlastně potřebujete

Každá firma má na své cestě k udržitelnosti silné i slabé stránky. Pokud ale svůj přístup a procesy uchopí chytře, může udržitelnějším přístupem k vlastnímu fungování získat konkurenční výhodu nebo dokonce ušetřit náklady. Každé firmě proto doporučujeme zmapovat si vlastní aktivity takzvaným cirkulárním Quick Checkem, tedy skenem provozu. Ten vám odhalí, na kterých procesech dál zapracovat.

Vyberte správné dodavatele a nastavte s nimi jasné parametry spolupráce

Pokud chcete ve firmě nebo ve městě fungovat udržitelně, sami to nedokážete. Vaši dodavatelé jsou zároveň vašimi partnery. Vybírejte je proto tak, aby pomáhali naplnit vaše cíle. Najít udržitelnější alternativu si můžete zkusit na něčem menším – jako jsou třeba dodávky kávy. Pokračovat přes udržitelnější catering a dodavatele energie nebo materiálu pro výrobu.

Také vy se můžete stát udržitelným dodavatelem pro další firmy nebo veřejné instituce. Správný výběr dodavatele bude velkým tématem příštích let. Do větší hloubky vám s tímto úkolem může pomoci například kurz cirkulárního zadávání od Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Cirkulární ekonomika je především systémem, ve kterém měníme vlastní způsob myšlení a hledáme prostor, jak rozumněji využívat dostupné zdroje. Cirkulární fungování je tedy v první řadě o modernizaci procesů. Nemusíte z toho ale mít obavy. Vše jde jednodušeji, pokud mluvíte se zaměstnanci a rozumíte tomu, proč dané aktivity děláte. A pokud si s čímkoliv nevíte rady, vždy doporučujeme požádat o rady experty.

Next article