Domovská stránka » Životní styl » Ekologické Česko » PROČ CHRÁNIT BIODIVERZITU A JAKÝ VLIV MÁ NA NÁŠ ŽIVOT?
ADVERTORIAL

Pod pojmem biodiverzita se ukrývá rozmanitost života v přírodě. Jinými slovy se jedná o biologickou rozmanitost rostlinných a živočišných druhů na naší planetě. Proč je pro náš život biodiverzita nesmírně důležitá a proč bychom se ji měli snažit chránit?

Rozmanitost všech živých organismů v posledních letech klesá alarmujícím tempem. Podle odborníků na tom nese vinu zejména lidská činnost v podobě změn ve využívání půdy, znečištění a také změna klimatu. Ze zprávy OSN z roku 2019 vyplynulo, že jednomu milionu druhů z celkového odhadovaného počtu 8 milionů hrozí vyhynutí, přičemž mnoho druhů je ohroženo již v několika příštích desetiletích.

Jak biodiverzita ovlivňuje náš život?

Biodiverzita má zásadní vliv na náš život, výhody plynoucí z biodiverzity totiž využívají lidé ve svůj prospěch každý den. Biologická diverzita je klíčová k udržení zdravého ekosystému. Díky ní dýcháme čistý vzduch, pijeme pitnou vodu, jíme pestrou stravu, máme úrodnou a kvalitní půdu a můžeme využívat nespočet druhů rostlin na výrobu léků i kosmetiky. Vymizení jednoho jediného živočišného nebo rostlinného druhu může mít významný dopad na celý ekosystém, protože dojde k narušení potravního řetězce.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nesmírně důležité biologickou rozmanitost chránit, je totiž základem udržitelného rozvoje, což si uvědomují i jednotlivé státy, Českou republiku nevyjímaje, které podepsaly Úmluvu o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity). 

Archív Yves Rocher

Na biodiverzitu myslí i značka Yves Rocher

Ochrana biodiverzity je dnes nedílnou součástí některých malých i velkých společností. Jednou z nich je i značka rostlinné kosmetiky Yves Rocher. Ta už od začátku svého vzniku dbá na ochranu přírody a při pěstování rostlin, z nichž vyrábí své produkty, se řídí principy agroekologie a ekologického zemědělství. V roce 2021 bylo dokonce 9 ikonických rostlin značky Yves Rocher certifikovaných podle UEBT, čímž značka dokázala zajistit zásobování respektující společnost a biodiverzitu. Navrhla také strategii s jasnými kroky směřujícími k ochraně a zachování biodiverzity.

Pěstování rostlin, které jde ruku v ruce s ochranou zvířat

V neposlední řadě známá francouzská značka Yves Rocher díky péči o rostlinné druhy podporuje rozmnožování místní fauny a také vytváření útočišť pro živočichy, například v podobě umisťování úkrytů pro motýly a berušky nebo skrýší pro plazy a netopýry.

Zavázali jsme se k zodpovědnému získávání zdrojů s respektem k lidem i biodiverzitě.

— Yves Rocher

Věděli jste, že značka Yves Rocher:

 • Prostřednictvím spolupráce s Nadací Yves Rocher vysadila už
  100 milionů stromů po celém světě?
 • Do roku 2025 plánuje zasadit 135 milionů stromů?
 • V řadách péče o pleť Elixir Botanique a Lifting Végétal používá více
  než 96 % složek přírodního původu?
 • Používá všechny obaly ze 100% recyklovaného a recyklovatelného plastu
  (kromě pumpiček, víček a etiket)?
 • Zpracovává rostlinné složky pocházející z více než 400 přírodních zdrojů
  z celého světa?
Další článek