Skip to main content
Domovská stránka » Životní styl » Ekologické Česko » REPORTOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SE STÁVÁ ZÁKONNOU POVINNOSTÍ
ADVERTORIAL

Zatímco globální summit lídrů a delegací COP26 v Glasgow přinesl v závěru loňského roku jen částečný posun v posílení přijatých klimatických závazků dojednaných na předcházející konferenci v Paříži, mezinárodní instituce a organizace, včetně Evropské komise, předkládají novou podobu standardů, jež významným způsobem upravují a zpřesňují nadcházející vývoj v podnikání. 

DANIELA NĚMCOVÁ

ŘEDITELKA BYZNYS PRO SPOLEČNOST

Až do současnosti byl totiž udržitelný rozvoj firem, a to včetně korporátního reportingu, ve velké míře na dobrovolnosti samotných firem. Kvůli tomu však docházelo k neefektivnímu posouzení toho, do jaké míry mají firmy skutečný pozitivní či negativní dopad na klimatické změny.

Proto se Evropská komise rozhodla legislativně posílit odpovědnost firem v Evropské unii, aby začaly standardizovaně  zveřejňovat své nefinanční informace.

Navštivte webinář, konferenci nebo jinou akci pořádanou organizací Byznys pro společnost. Klikněte ZDE

Co se mění

Finanční trhy tak nově musí zhodnotit rizika a příležitosti, kterým čelí jednotlivé firmy, a to podle environmentálních, sociálních a tzv. governance (ESG) kritérií, protože významně ovlivňují hodnotu podnikání. To vyvolává značnou poptávku po vysoce kvalitních informacích jak ze strany investorů, tak i dalších poskytovatelů kapitálu.

Pro zástupce firem to již nyní znamená důležitý signál, kam namířit své investice v rámci dalšího rozvoje firmy. 

Podle vznikající směrnice Evropské unie nazvané Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) se koncem tohoto roku legislativně upřesní rozsah nefinančního reportingu.

Firmy nad 250 zaměstnanců a s obratem nad 40 milionů euro anebo bilanční sumou roční rozvahy 20 milionů euro, tak budou povinny za rok 2023 vydat konsolidovaný nefinanční report se zdrojově čitelnými daty, jež bude obsahovat různé ukazatele, např. výpočet velikosti uhlíkové stopy firmy.

Zajímá vás udržitelná výroba a spotřeba? Klikněte ZDE

Změny od roku 2024

Rok 2024 tak bude prvním rokem, kdy tisíce tuzemských a desetitisíce evropských firem zásadně změní způsob zveřejňování informací. Díky tomu se všem účastníkům trhu otevře přístup k transparentním informacím, jaké podnikatelské aktivity jsou skutečně udržitelné, jak se vyvarovat případným rizikům a jak si zajistit výhodné investice.

Zelená dohoda pro Evropu (tzv. Green Deal) i balíček opatření Fit for 55 s cílem dosáhnout klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 tímto získávají silný nástroj transformace, jež nemá v poválečné Evropě obdoby. 

Je tedy namístě, aby se firmy začaly na legislativní změny odpovědně připravovat hned a v rámci konkurenceschopnosti významně investovaly do svého rozvoje a směřovaly k naší společné a udržitelné budoucnosti.   

Next article