Skip to main content
Domovská stránka » Životní styl » Ekologické Česko » UDRŽITELNOST UŽ MUSÍ BÝT NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ FIREMNÍ STRATEGIE
ADVERTORIAL

Ředitelka Business Leaders Forum se zamýšlí nad společenskou odpovědností ve firmách a vývoji ve vnímání tohoto konceptu od 90. let do současnosti. 

TEREZA KOUCKÁ

Ředitelka Business Leaders Forum

Zkratku CSR (Corporate Social Responsibilty) jsme v Česku začali slýchat asi před 30 lety. Tehdy jsme také začali firmám s tímto tématem pomáhat i u nás v Business Leaders Forum, nejstarší české asociaci zabývající se udržitelností a odpovědností firem. Poptávka po informacích přicházela především od českých dcer zahraničních firem, které začaly posílat záznamy o svých aktivitách do globálních CSR zpráv. 

Odpovědnost jako přirozená součást firemní strategie

Odpovědnost se během posledních 30 let dostala do popředí zájmu managementu. Už není vnímaná jako občasná charita. Stala se komplexnější a vžil se nový termín, ESG (Environmental, Social & Governance). Odkazuje na tři pilíře, které by žádná firemní strategie neměla opomíjet: životní prostředí, lidé a komunity a existující pravidla či způsob řízení firmy. 

Na druhé straně, jádro věci se příliš nemění. Jan Růžička z Home Credit, který má udržitelnost na starosti globálně, k tomu trefně říká: „Nejde o nic nového, jen o úctu k přírodě a o férovost k zaměstnancům, zákazníkům a komunitě. A konečně ESG je také o dodržování pravidel hry.“ Principy, na kterých stojí, totiž byly v byznysu přítomné vždy.

Udržitelnost není jen o interních záležitostech. Jde o celý mechanismus spolupráce mezi akcionáři, firmou, dodavateli, zákazníky a komunitami.

Proč se stát odpovědnou firmou? Klikněte ZDE

Co přinese toto desetiletí? 

Udržitelnost dnes už musí být nedílnou součástí firemní strategie a novým tématem jsou komplexní ESG zprávy. Odpovědností se zabývá stále více expertů, kteří mají projekty a strategii na starosti, i příznivců a „ambasadorů“ na různých úrovních, a to včetně vedení. Proto je stále více manažerů také součástí KPIs a hodnocení. Pověst firmy totiž lze finančně vyčíslit a zákazníci i zaměstnanci informace vyžadují.

Povinnost nefinančně reportovat má dnes v Česku jen 20 firem, za dva roky jich ale bude již 1 500 a nároky se zvyšují. Jak nezůstat pozadu? Stačí pochopit, že udržitelnost není jen o interních záležitostech. Jde o celý mechanismus spolupráce mezi akcionáři, firmou, dodavateli, zákazníky a komunitami. 

Firmy by se proto měly zaměřit i na nastavení odpovědných obchodních a nákupních procesů, například na zadávání zakázek. Můžete soutěžit „na cenu“ a vybrat nejlevnějšího dodavatele, lepší ale je dát váhu i kritériím, mezi které patří životnost nebo uhlíková stopa.

Ti, kdo to s udržitelností myslí vážně, dokáží svým dodavatelům i pomoci při transformaci, díky které daná kritéria splní. Takový přístup zdvihá standard celého trhu. U vlastní výroby můžete zase využít principy cirkulární ekonomiky nebo upcyklace.

Proč být členem Business Leaders Fora? Klikněte ZDE

Nejde jen o pěknou prezentaci

Díky spolupráci s firmami v Business Leaders Forum víme, že jim nejde o pouhou reklamu. Za jejich cíli a kroky stojí skuteční lidé se zájmem o to, jak se firma chová – k životnímu prostředí, ke svým zaměstnancům, ke všem lidem, na které má dopad. Pravá udržitelnost totiž navazuje na hodnoty a příběh firmy, který dokáže odvyprávět každý zaměstnanec i zákazník.

Next article