Domovská stránka » Životní styl » Věnováno rodičům » NADACE NAŠE DÍTĚ POMÁHÁ ČESKÝM HANDICAPOVANÝM DĚTEM UŽ 27 LET
ADVERTORIAL

Nadaci Naše dítě založila v roce 1993 Ing. Zuzana Baudyšová s cílem poskytovat krizovou pomoc dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci. S tímto posláním byla založena Linka bezpečí. V roce 2004 se však Linka bezpečí osamostatnila a Nadace Naše dítě začala rozvíjet aktivity na pomoc handicapovaným a jinak znevýhodněným dětem. Za 27 let existence bylo na pomoc dětem přerozděleno díky velkorysým dárcům více než 300 milionů korun.

Naší primární činností je finanční podpora rodin a rodičů samoživitelů s handicapovanými dětmi. Velice často jde o úhradu kompenzačních pomůcek, například vozíčků, speciálních kočárků, židliček, postelí, kochleárních implantátů, naslouchadel a ortézek. Ale také o příspěvky na neurorehabilitační pobyty, komunikační terapie, tábory pro děti s poruchami autistického spektra, odlehčovací služby a asistence, výcvik asistenčních psů a mnoho dalšího.

Podporujeme také organizace, které o handicapované děti pečují. Historicky jsme podpořili i mnoho dětských oddělení nemocnic po celé České republice, rehabilitační stacionáře, dětské domovy, Klokánky, BabyBox atd.


Ve společném projektu s drogerií ROSSMANN jsme v roce 2019 poslali 250 sociálně znevýhodněných dětí poprvé v životě k moři.

Důležitá je i osvěta

Přispívat se snažíme samozřejmě i osvětovou činností. Naposledy například kampaní s názvem STOP! násilí na dětech. Ta informovala rodiče o nevhodnosti tělesných trestů jako výchovné metody a širokou veřejnost vyzývala k tomu, aby nebyla lhostejná vůči svému okolí a v případě podezření na týrání osoby blízké toto hlásila například Policii České republiky.

V roce 2019 jsme se zaměřili také na pomoc dětem, které jsou znevýhodněné sociálně, tedy prostředím, ve kterém vyrůstají. A to nejen geograficky, ale také příjmově. Tyto dva faktory spolu samozřejmě úzce souvisí. Podpořili jsme proto děti ze sociálně vyloučených lokalit ČR žijící např. v azylových domech, nebo dětských domovech, případně děti z rodin, které jsou ohrožené příjmovou chudobou či také děti z pěstounských rodin.

Ve společném projektu s drogerií ROSSMANN jsme v roce 2019 poslali 250 takto znevýhodněných dětí poprvé v životě k moři. Cílem projektu bylo umožnit těmto dětem srovnatelné zážitky, které jsou často pro jejich vrstevníky běžné a zajistit tak jejich lepší začlenění do kolektivu. V tomto ohledu jsme pro stejnou cílovou skupinu dětí spustili projekt na podporu mimoškolního vzdělávání, například úhradu jazykových kurzů, doučování či přípravy k přijímacím zkouškám, počítačové či vědecké kroužky apod.

Jsme rádi, že můžeme dlouhodobě přispívat ke zlepšení kvality života dětí v České republice a děkujeme všem našim velkým, ale i drobným dárcům, kterým není osud těchto dětí lhostejný a bez jejichž solidarity bychom se neobešli.

Přečtěte si také: BLOGERKA LADY DOMISHA VZKAZUJE NASTÁVAJÍCÍM MAMINKÁM:
„ NESTYĎTE SI ŘÍCT O POMOC!“


Další článek