• ADVERTORIAL
    FINANČNÍ GRAMOTNOST: KDY SI DĚTI ZAČÍNAJÍ UVĚDOMOVAT HODNOTU PENĚZ?
    Finanční gramotnost u české populace rok od roku roste. Jak zvládáme uplatnit znalosti v praxi? Kdy a jak je vhodné začít učit děti hodnotu peněz? Jaká je úroveň finanční gramotnosti v České republice? Z Indexu finanční gramotnosti, který každoročně měříme, vyplývá, že úroveň dospělé populace Čechů je průměrná. Letos sice došlo ke zvýšení na 61 % … Pokračovat