Domovská stránka » Životní styl » Věnováno rodičům » CHCETE ZABEZPEČIT SVÉ DÍTĚ? POJISTĚTE HO
ADVERTORIAL

Řada rodičů uvažuje o pojištění svého dítěte před nástupem do školy, důvodem je fakt, že k mnoha dětských úrazů totiž dochází právě ve škole. Jaké jsou aktuální možnosti na trhu?

Pojištění a děti

Pojišťovny nabízí vedle typického samostatného úrazového pojištění dětí také produkty životního pojištění, kdy zároveň dochází i k vytváření finanční rezervy. „Pokud chce klient své dítě zabezpečit pro případ, že by se mu něco stalo, měl by volit speciální produkty určené dětem, jejichž škála je na našem pojistném trhu rovněž široká. Vedle krytí nejrůznějších rizik, které mohou naše děti potkat, je nespornou výhodou u těchto druhů pojištění pak výplata finančního obnosu při dožití se konce sjednané pojistné doby, kterou náš potomek může využít jako vítaný vklad do startu svého samostatného života,“ říká Veronika Nová z České asociace pojišťoven.

V rámci životního pojištění dětí lze tedy sjednat kombinaci pojistné ochrany dítěte a rodiče s tvorbou finanční rezervy. Základní složkou tohoto pojištění je vždy krytí rizika smrti pojištěného (rodiče nebo jiné dospělé osoby) a rizika dožití se konce pojistné doby. Tento typ pojištění také umožňuje krytí rizika úrazu a závažných onemocnění dospělé osoby nebo dítěte, případně i dalších připojištění. Vyplacené finanční prostředky z těchto rizik lze využít např. na vyrovnání ztráty ušlého výdělku, jež rodiči vznikne v důsledku ošetřování dítěte při léčbě úrazu nebo závažné nemoci.

Některé pojišťovny nabízejí také krytí výpadku příjmu, pokud musí rodiče pečovat o dítě.

Pojištění dítěte by mělo krýt trvalé následky úrazu, nastavení by mělo být odpovídající závažnosti možných trvalých následků. Dále pojistná smlouva může krýt i riziko vážných nemocí. Pojišťovny v mnoha případech vylučují z pojistného plnění vrozené vady dítěte, ale na trhu existují i produkty životního pojištění pro dospělé, které kryjí riziko narození dítěte s vyjmenovanými vrozenými vadami. Některé pojišťovny nabízí i krytí invalidity dítěte z důvodu psychických příčin, které jsou častým důvodem dětské invalidity a většina pojišťoven je má ve výlukách. Některé pojišťovny nabízejí také krytí výpadku příjmu, pokud musí rodiče pečovat o dítě.

Pojištění odpovědnosti: pro rodiče, děti i domácí mazlíčky

Součástí životního pojištění (ale může to být i samostatný produkt) je důležité pojištění odpovědnosti. Kryje veškeré škody, které způsobíte vy či třeba vaše děti, ale i domácí mazlíčci, v běžném životě. Například kvůli prasklé hadičce přívodu vody k pračce vytopíte sousedy, vaše dítě rozbije míčem cizí okno či váš pes skočí na souseda a zašpiní mu kabát. Nemusí se to zdát, ale i takové škody se šplhají do tisíců a některé i mnohem výše.

Tisková mluvčí
Veronika Nová

Další článek