Domovská stránka » Životní styl » Věnováno rodičům » FINANČNÍ GRAMOTNOST: KDY SI DĚTI ZAČÍNAJÍ UVĚDOMOVAT HODNOTU PENĚZ?
ADVERTORIAL

Finanční gramotnost u české populace rok od roku roste. Jak zvládáme uplatnit znalosti v praxi? Kdy a jak je vhodné začít učit děti hodnotu peněz?

Jaká je úroveň finanční gramotnosti v České republice?

Z Indexu finanční gramotnosti, který každoročně měříme, vyplývá, že úroveň dospělé populace Čechů je průměrná. Letos sice došlo ke zvýšení na 61 % (skok o 4 body oproti předchozím letům), ale tento nárůst nepovažujeme za nijak zlomový. Dá se konstatovat, že sice známe pojmy a doporučení, jimiž bychom se měli ve světě financí řídit, ale praktická aplikace našich znalostí nám dělá potíže. Typicky nejtěžší otázkou z našeho indexu je srovnání úrokové sazby počítané ročně (p. a.), či měsíčně (p.m.).

Jsou možnosti, jak tuto úroveň zvýšit?

Možnosti určitě jsou, ale podstatný je především náš zájem. Vzdělávání dospělých totiž nejčastěji naráží právě na tohle úskalí. Zpravidla projevujeme o informace zájem až v situaci, kdy jsme se ocitli v problémech, které potřebujeme vyřešit, a to už někdy může být pozdě. V takových případech doporučujeme např. Poradnu při finanční tísni (www.financnitisen.cz).

K rozšíření všeobecného rozhledu a zjištění, jak které produkty fungují, s čím musíme při práci se svými financemi počítat a co nám přinesou, je možné využít web www.financnivzdelavani.cz, který nabízí kompletní informace nekomerčního charakteru o celém finančním trhu na jednom místě. A podstatné samozřejmě je vzdělávání dětí.

Okolo věku 5-6 let děti už jednoznačně vnímají, že se za něco platí a za něco nikoli.

Od kolika let by se děti měli edukovat? Kdy si začnou uvědomovat hodnotu peněz?

Stejně jako v jiných oblastech praktického života bychom děti měli učit úplně od malička. Tak jako tak s námi v dnešním světě finančním žijí. Když u pokladny lovíme v peněžence drobné, vybíráme peníze z bankomatu, anebo si třeba snažíme vybrat nejlevnější dovolenou. Okolo 5-6 let už jednoznačně vnímají, že se za něco platí a za něco nikoli. A je na nás, jak je naučit rozlišovat co je moc a co naopak málo. Jaké my sami vůči penězům stavíme hodnoty, jim předáváme svým každodenním počínáním.

Existují nějaké ověřené způsoby edukace?

Na děti platí především hry. Může to být stavění komínků z mincí, hra na obchod, říkanky, anebo později deskové hry, u nichž je možné si vyzkoušet, co to znamená budovat město, vlastnit peníze, anebo si nasimulovat pár let lidského života.

Probíhá edukace i ve školách nebo se jedná pouze o úlohu rodičů?

Určitě to není jen o rodičích, škola svou doplňkovou úlohu také má. V ČR dokonce již několik let povinně na základních i středních školách. Záleží ale na konkrétní škole a konkrétním učiteli, jak se s tématem finančního vzdělávání vypořádají. Aby v tom učitelé nebyli sami, chodí každoročně Bankéři do škol (www.bankeridoskol.cz) a s výukou pomáhají. Kromě toho pořádáme soutěž European Money Quiz, která má celoevropský formát a uskutečnila se i v letošních ztížených podmínkách (www.europeanmoneyquiz.cz).

Vedoucí projektů finančního vzdělávání ČBA
Helena Brychová

Další článek