Domovská stránka » Boj o talenty » Hledáme talenty » ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY PRO ŽENY NA MATEŘSKÉ ČI RODIČOVSKÉ JSOU STÁLE SPÍŠE VÝJIMKOU
ADVERTORIAL

Po návratu z mateřské/rodičovské dovolené se rodiče vypořádávají se ztrátou kontaktu s vývojem svého oboru a následným znevýhodněním v rámci kariérního růstu. Nezisková organizace Czechitas se v minulých letech rozhodla zmapovat možnosti podpory rodičů, které jim pomohou tyto překážky minimalizovat.

doc. Ing. RNDr. BARBORA BÜHNOVÁ, Ph.D.

Co-Founding and Governing Board member, Czechitas
Proděkanka pro průmyslové partnery Fakulty informatiky, Masarykova univerzita 

Na přelomu let 2020 a 2021 jsme se v Czechitas (v čele s obsahovou garantkou Petrou Drahoňovskou) rozhodli zmapovat rozmanitost nástrojů pro podporu rodičů malých dětí v naší komunitě firemních partnerů, IT firem napříč Českou republikou.

Šlo pak zejména o situaci maminek, protože v České republice na rodičovskou dovolenou stále v 98,3 % případů nastupují právě ženy. 

Překážky pro pracující rodiče

Vzniklý manuál managementu podpory návratu rodičů po mateřské/rodičovské dovolené nám dal příležitost nahlédnout do situace, v jaké se maminky ocitají a odkryl i řadu doporučení pro zaměstnavatele, jak lépe pracovat s rodiči na mateřské/rodičovské dovolené a jak podpořit jejich návrat zpět do pracovního procesu. 

V českém prostředí není překvapením, že ty maminky, které chtějí zůstat v kontaktu s prací i v době mateřské a rodičovské dovolené, čelí tlaku z několika stran. Zejména pak ze strany společnosti a nejbližší rodiny.

Další překážky vznikají ze špatné dostupnosti školek pro děti do 3 let a nedostupnosti zkrácených úvazků. Jakkoli se IT firmy snaží zkrácené úvazky umožňovat, manažeři, kteří mají při výběru nových kolegů a kolegyň poslední slovo, se stále nakonec přiklání ke kandidátům, kteří jsou ochotni nastoupit na plný úvazek. 

Proto jakkoli se od stolu všichni shodují, že je klíčové částečné úvazky podporovat, v praxi je stále vídáme spíše výjimečně. A když ano, často dosahují nad úroveň polovičního úvazku. Přitom pro maminky s maličkými dětmi je obrovsky cenná možnost vrátit se na velmi nízký úvazek (například třetinový), ale o to dříve, než vypadnou z aktuálního dětí v oboru. A to platí dvojnásob v IT, které jde dopředu astronomickou rychlostí. 

Částečný úvazek pomáhá rodičům udržet pracovní tempo

Po mateřské je velmi složité naskočit zpět do rozjetého vlaku, zvlášť v dynamicky se rozvíjejících oborech, jakým je IT. Sama jsem měla možnost návratu do práce na třetinový úvazek, čemuž přičítám hlavní podíl na tom, že se mi podařilo z IT oboru nevypadout a udržet si úroveň kariérního růstu srovnatelnou s ostatními kolegy.

Dalo mi to i prostor cítit se spokojeněji v roli maminky, od které jsem měla možnost si na 2–3 hodiny denně odpočinout, což každá maminka v nějaké podobě potřebuje. I když každá v jiné a ne vždy je to spojené se zájmem vrátit se k práci. U mě to tak však bylo, otevřené dveře v podobě  třetinového pracovního úvazku byly klíčové.  

Další prvky podpory, které maminky oceňují, jsou zejména podpora před odchodem na mateřskou dovolenou, možnost sdílení zkušeností s ostatními maminkami, udržení kontaktu s kolegy a děním ve firmě, třeba i formou vzdělávacích programů, dostupnost firemní školky či alespoň dětského koutku s hlídáním v prostorách firmy, podpora začlenění zpět do pracovního procesu, možnost home office a flexibilních forem práce, a zejména pak vstřícnost a podpora na straně přímého nadřízeného a nejbližších kolegů.

Digitální akademie Czechitas

V Czechitas se často setkáváme s ženami na rodičovské dovolené, které se rozhodnou tento čas využít k rozvoji svých IT kompetencí a stále častěji i nastartování nové kariéry v IT po skončení rodičovské.

K tomu v Czechitas nabízíme takzvané Digitální akademie, které jsou tříměsíčním intenzivním (3–5 dní v týdnu) vzdělávacím programem dnes už ve třech oblastech IT (datová analytika, testování, webový vývoj) napojeným na mentory z partnerských firem a zahrnujícím vedle výuky i hackathon, práci na vlastních projektech, návštěvy ve firmách a kariérní rozvoj s přípravou na pohovor. Cena akademií se odvíjí od regionu a pohybuje se mezi 10–20 tisíci korun. 

Pro úspěšné absolvování akademie stačí základní schopnost ovládání počítače, základní znalost angličtiny (pro porozumění vzdělávacím materiálům), základní povědomí o IT (jeden nebo dva sobotní kurzy s Czechitas) a obrovská chuť, vůle a odhodlání investovat po nějakou dobu většinu volného času do učení.

Na Digitální akademie jsme moc hrdí, protože vidíme stovky příkladů, kdy našim účastnicím daly možnost změnit kariérní dráhu směrem k IT, a otevřít si tak svět větších příležitostí.

Další článek