• ADVERTORIAL
    ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY PRO ŽENY NA MATEŘSKÉ ČI RODIČOVSKÉ JSOU STÁLE SPÍŠE VÝJIMKOU
    Po návratu z mateřské/rodičovské dovolené se rodiče vypořádávají se ztrátou kontaktu s vývojem svého oboru a následným znevýhodněním v rámci kariérního růstu. Nezisková organizace Czechitas se v minulých letech rozhodla zmapovat možnosti podpory rodičů, které jim pomohou tyto překážky minimalizovat. Na přelomu let 2020 a 2021 jsme se v Czechitas (v čele s obsahovou garantkou … Pokračovat