Domovská stránka » Boj o talenty » Hledáme talenty » PRÁCE S TALENTY JE MÝM DENNÍM CHLEBEM, VE FIRMÁCH I ŠKOLÁCH
ADVERTORIAL

,,Human capital management should focus on supporting talents, retain top artists and invest in the next generation of corporate culture“, říká Simona Myslikovjanová, která mimo svůj business také velmi aktivně podporuje české školství. Na konci roku 2020 moderovala webinář NPI ČR, kde vystoupila rovněž s vlastním příspěvkem Mindset at school® aneb Jak rozvíjet růstové myšlení jedince a nemalou měrou přispěla k jeho úspěšnému průběhu.

Ing. SIMONA MYSLIKOVJANOVÁ, Ph.D., MBA, MBE

CEO SiMyCo s.r.o.

Learning, Talent, Communication, Process & Development Specialist

Objevte skryté potenciály lidí ve vašem týmu díky ověřeným moderním technikám. Každý jedinec má skrytý potenciál – poznejte ho a naučte se ho využít.

Každý má talent

„Každý z nás je nositelem specifických talentů a schopností. Některé vlastnosti máme již vrozené, další získáváme. Samotné nadání však zdaleka nestačí, pokud do jeho rozvoje neinvestujeme dostatek času a energie.” Sladění talentu s řešením úkolů přináší konkurenční výhodu. Každý jedinec ve společnosti tak může co nejlépe využít svůj talent, ať už je jakýkoli. 

Fixed nebo growth mindset? 

Můžete se rozhodnout, zda se stanete tím, kým chcete být, a zda dosáhnete toho, na čem vám záleží. Vaše vlastnosti jsou jednou provždy dané – jedná se o tzv. fixní nastavení mysli, které vede k naléhavé potřebě neustále si něco dokazovat. Někteří z nás byli k tomuto nastavení mysli vychováváni od útlého věku. 

„Uspěji, nebo ne? Přijmou mě, nebo odmítnou? Budu vypadat chytře, nebo hloupě?“ … toto fixní nastavení mysli nám často vtiskli již učitelé. Lidí kladoucích si náročný cíl, snažících se osvědčit – ve třídě, v kariéře či ve vztazích, viděla Carol Dweck mnoho. Každá situace vyžaduje potvrzení jejich inteligence, osobnosti nebo charakteru. 

Nežli představím druhé nastavení mysli, dovolím si velmi jednoduše konstatovat následující: „Osobně upřednostňuji více Montessori psychologii – pedagogiku před tou klasickou, obecnou.“ 

Each of us needs to improve not because we are not good enough but because we can be BETTER.

Domluvte si řešení na míru a zlepšete svůj business! Klikněte ZDE

Montessori psychologie

Simona podporuje myšlenku Marie Montessori jak ve firmách, tak i ve školách. ,,Jedinci jsou schopni vlastního rozvoje a mohou dosáhnout svého nejvyššího potenciálu, pokud jsou podporováni v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito na míru jejich potřebám.“ 

V praxi jde o „Learning by doing“, tedy učení se prostřednictvím praktického konání. Talent management je neustálý proces, který zahrnuje přilákání a udržení vysoce kvalitních zaměstnanců, rozvoj jejich dovedností a neustálou motivaci ke zlepšování jejich výkonu. ,,Pracovní týmy bychom mohli přirovnat k hudebnímu orchestru, kde je zapotřebí instituce dirigenta.“

Trénink zaměstnanců – klíč k úspěchu. Klikněte ZDE

Profesní i osobní rozvoj zaměstnanců je velice důležitý. Základním úkolem každého vedoucího pracovníka je správné vnímání všech tréninků, školení, seminářů, workshopů, pracovních setkání atd. pořádaných pro své zaměstnance. Profesionalita musí být podmínkou, ze které vedoucí zaměstnanec či ředitel nesmí ustoupit a naopak z ní může těžit.

Jak dosáhnout stanovených cílů?

Nedaří-li se vám sestavit tým efektivně, potřebujete restartovat, sladit v praxi či motivovat. Simona pracuje s každým jedincem tak, aby docílila kýženého výsledku pro vaši firmu, odhalí talenty týmu a natrénuje praktické používání jejich vrozených schopností v každodenním režimu. A naučí vás, abyste kvůli svým slabým stránkám neselhali, ba naopak z nich profitovali.

Další článek