Skip to main content
Domovská stránka » Boj o talenty » Hledáme talenty » SPOLUPRÁCE MEZI UNIVERZITOU A FIRMAMI VEDE K ÚSPEŠNÉMU DOKONČENÍ STUDIA
ADVERTORIAL

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity již od svého založení klade důraz na vzájemně prospěšné spojení akademického prostředí a praxe v IT firmách. Jaké výhody tato spolupráce přináší studentům? A jak podporuje Masarykova univerzita interdisciplinaritu studia?

doc. Ing. RNDr. BARBORA BÜHNOVÁ, Ph.D.

Proděkanka pro průmyslové partnery, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita

Jak funguje spolupráce mezi Fakultou informatiky a firmami? Učí u vás firemní experti a studenti se účastní programů, které pro ně firmy připravují?

Masarykova univerzita (MU) se v roce 1994 stala první vysokou školou v České republice, která otevřela samostatnou Fakultu informatiky (FI) a jen krátce poté nastartovala spolupráci se světem IT firem, která se dnes propisuje do veškerého dění na FI MU, od oblastí výuky a výzkumu, přes nabídky studentských praxí, závěrečných prací, až po sponzorované studentské pozice v laboratořích, soutěže pro talentované studenty a další příležitosti pro studenty i akademiky.

Je studium na vaší fakultě zaměřené jak na akademické znalosti, tak i na praktické dovednosti? 

Nově byly na FI MU otevřeny tři profesní studijní programy, které si kladou za cíl spolupráci mezi univerzitou a světem praxe dále prohloubit na úrovni společně vedené výuky. Aktivní roli v tom sehrává Sdružení průmyslových partnerů (SPP), které na FI MU již 16. rokem sdružuje partnerské firmy s dlouhodobou vizí vzájemné spolupráce.

Jen v uplynulém roce byly partnerské firmy zapojeny do výuky více než 20 předmětů a vedly téměř stovku závěrečných prací, z nichž 9 získalo cenu děkana za vynikající závěrečné práce.

I to ukazuje, že kvalitní spolupráce mezi univerzitou a firmami vede u účastnících se studentů k úspěšnému dokončení studia a vyvrací představu, že tyto světy stojí v opozici.

Je možné studovat IT v kombinaci s dalšími obory?

Ano, propojení studia se světem praxe dává studentům ještě jednu příležitost, na kterou se často zapomíná, a to možnost nahlédnout do různých oborů, kde je IT aplikováno. IT je v dnešní době prostředkem k inovacím ve všech oborech a je škoda, že se na univerzitách stále vyučuje s relativně úzkým zacílením na konrétní odbornost.

To je svým způsobem pochopitelné, protože IT jde velmi rychle dopředu a objem látky, kterou chce univerzita studentům předat, stále narůstá. I tak je ale důležité nezapomínat na propojování IT s dalšími obory, což si v dnešní době řada univerzit velmi dobře uvědomuje. 

Masarykova univerzita věnuje podpoře vzniku multidisciplinárních studijních programů velkou pozornost. Těží přitom z dlouhodobé snahy povzbuzovat studenty na jednotlivých fakultách ke studiu předmětů z jiných fakult, a to i zaváděním univerzitního základu, který si to přímo klade za cíl.

Právě možnost zapisovat si předměty z různých fakult a nahlédnout tak do různých oborů je často důvodem, proč si naši studenti volí právě Masarykovu univerzitu, která má se svými deseti fakultami opravdu širokou studijní nabídku.

V případě Fakulty informatiky pak i pozorujeme, že je to jedním z důvodů, proč se nám daří držet procento studujících dívek výrazně nad českým průměrem, okolo 18 %. 

Jaká byla vaše akademická cesta na univerzitě? IT není typicky ženský studijní obor…

Když jsem na FI MU v roce 1999 začala studovat, bylo v ročníku okolo pouhých 5 % dívek, proto mě velmi těší zvyšující se zájem dívek o studium informatiky.

Věřím, že k tomu přispívá i každoročně organizovaná Letní škola pro dívky ze středních škol s Czechitas. Mám obrovskou radost, že její absolventky dnes na FI MU potkávám a vidím, jak se jim ve studiu daří. Mně samotné podobné postrčení chybělo a trvalo mi, než jsem si začala věřit, že studium zvládnu. 

Dnes na FI MU působím v roli docentky a proděkanky pro průmyslové partnery, ale i tak si uvědomuji, jak málo chybělo k tomu, abych se rozhodla vydat jinou cestou než je IT. A to by byla obrovská škoda, protože IT jako obor miluji, a to zejména kvůli inovacím, které zprostředkovává.

Současně stále silněji vnímám, že IT významnou měrou ovlivňuje budoucnost naší společnosti,  je tedy klíčové, aby v IT světě hrály aktivní roli i dívky. Proto jsem vděčná za organizace typu Czechitas, které podporují dívky v jejich zájmu o IT.

Next article