Domovská stránka » Boj o talenty » Hledáme talenty » MONETA: DIVERZITA, ROVNOST, UDRŽITELNOST A INOVACE
ADVERTORIAL

MONETA Money Bank je moderním zaměstnavatelem, který aktivně přistupuje k tématu inkluze, otázce rovnosti v odměňování a významně se angažuje v environmentální i sociální oblasti. Nejen proto je atraktivní pro absolventy středních i vysokých škol.

KLÁRA ESCOBAR

Director Human Resources

LUCIE PALEČKOVÁ

Manager Recruitment & Employee Relations

ADÉLA MALINOVÁ

ESG Product Owner

Rozdílné platové ohodnocení mužů a žen je v České republice stále běžnou praxí. Jak se k této problematice staví MONETA? 

Klára: Ve skupině MONETA funguje poradní komise MON FAIR, která řeší témata diverzity a inkluze. Genderová diverzita a rovnost odměňování mužů a žen je jednou z jejích klíčových priorit. MONETA je již třetím rokem po sobě jako jediná česká společnost zařazena do Indexu genderové rovnosti společnosti Bloomberg.

V celkovém hodnocení dosáhla MONETA aktuálně 82,63 %, přičemž průměrná hodnota všech společností finančního sektoru zařazených do Indexu se pohybuje na hodnotě 72,69 % a celkové průměrné skóre všech 418 společností je 71,11 %.

Důležitá je také transparentnost zveřejněných dat, ve které jsme dosáhli maximálních 100 %. Velkým úspěchem je, že se nám podařilo snížit průměrnou nerovnost v odměňování mužů a žen, tzv. gender pay gap, z 5,19 % v předchozím roce na 2,79 %.

Naším cílem je ho snížit až na nulu v roce 2026. V zemích Evropské unie se přitom tento nepoměr odměňování mužů a žen pohybuje na úrovni 14,1 %. V Česku je to dokonce 18,9 %, což z nás z tohoto hlediska činí pátou nejhorší zemí unijního celku.

Myslíte si, že má diverzita na pracovišti pozitivní vliv na zaměstnance?

Klára: Rozhodně. Kromě toho, že jde o základní hodnotu respektu mezi zaměstnanci, tak přináší diverzitu názorů, přispívá k větší kreativitě, a tím posouvá celou společnost. Existence různých úhlů pohledu může přispět ke zlepšení rozhodovacích procesů, čímž omezuje možné projevy „skupinového či stádního myšlení“.

Jaké příležitosti ve společnosti MONETA čekají na absolventy vysokých škol a co od nich na oplátku očekáváte?

Lucie: Mimo teoretických základů ze školy, na kterých u nás mohou absolventi stavět, je zásadním parametrem především chuť, motivace a „fit“ s naší kulturou orientovanou na výkon a výsledky.

Řídíme se myšlenkou, že hard skills dokážeme doplnit skrz náš systém vzdělávání a rozvoje. Zmíněné postoje jsou však jen velmi těžko přenositelné. Pokud tento potenciál u absolventů vidíme, kariérní příležitosti jsou otevřené víceméně ve všech divizích banky.

Našel by u vás uplatnění také absolvent střední školy?

Lucie: Napříč Českou republikou jsme v minulosti navázali spolupráci s mnoha středními školami. S některými středoškoláky se nám daří propojit již v průběhu jejich studia prostřednictvím praxí, kdy mají možnost proniknout do praktického fungování různých týmů banky.

Po maturitě často vítáme studenty napříč naší pobočkovou sítí, především pak v divizi retailového bankovnictví. V rámci adaptace máme v prvních týdnech připravenou sadu praktických školení, která je připraví na budoucí kariéru bankéře.

Jaké jsou vaše cíle v oblasti udržitelnosti?

Adéla: Oblasti udržitelnosti se MONETA věnuje dlouhodobě. Během uplynulých pěti let se na poli udržitelnosti podařilo splnit všechny střednědobé cíle. V roce 2021 byla vydána nová ESG strategie, která stanovuje nové střednědobé cíle v souladu s Udržitelnými cíli rozvoje OSN.

Jedním z těch hlavních je postupné snižování emisí CO2 a dosažení uhlíkové neutrality v horizontu nadcházejících pěti let. S počítáním vlastní uhlíkové stopy začala MONETA již v roce 2016 a od té doby ji v přímých emisích snížila o více než 70 %. Velkou pozornost věnuje MONETA oblasti sociální, kde zavádí různé iniciativy na podporu diverzity a inkluze.

V roce 2021 například odstartovala Rozvojový program pro talentované manažerky, srovnala podmínky nároku na zákonné volno LGBTQ+ zaměstnanců a poskytuje finanční podporu rodičům navracejícím se z rodičovské dovolené. Odstartovala též projekt MON STEP, jehož cílem je pomoct lidem s handicapem najít u nás uplatnění.

Rozviňte svůj potenciál ve skupině MONETA. Klikněte ZDE

Co vás ve společnosti MONETA baví nejvíce?

Adéla: MONETA je inovativní společnost, kde vidíte výsledek své práce velmi brzy. Baví mě zejména týmy, které mají společný cíl, a táhnou tak za jeden provaz. K firmě jsem se připojila v roce 2016 a od té doby jsem měla možnost být součástí několika významných projektů. MONETA nabízí možnost pracovat s experty bankovního trhu a učit se tak od nejlepších.

Otevřete svoji kariéru v MONETA Money Bank

Inovativní, otevření a zodpovědní. Takoví chceme být v očích našich klientů, zaměstnanců i komunit, ve kterých podnikáme. Jsme čtyřnásobným Inovátorem roku a digitálním lídrem českého bankovního trhu. Podle nezávislého hodnocení Deloitte patříme mezi top 10 % digitálních šampionů v bankovnictví celosvětově.

V Moneta Money Bank dáváme příležitost těm nejlepším lidem. Jsme odpovědnou společností, která myslí na své zaměstnance. Vytváříme pro ně příjemné a funkční prostředí, aby se v práci cítili dobře a těšili se ze vzájemné spolupráce.

Zaměstnáváme 3 000 lidí, se kterými se setkáte v našich moderních centrálách v Praze a Ostravě a na pobočkách v regionech. Chcete být součástí našeho týmu? Možná právě teď je ten nejlepší čas.

Další článek