Domovská stránka » Inovace a technologie » Věda a výzkum » ÚSTAV FYZIKY MATERIÁLŮ: VELKÝ PŘÍNOS MEDICÍNĚ I JINÝM ODVĚTVÍM
ADVERTORIAL
Dlouhodobý koncepční materiálový výzkum; kvalita výsledků na mezinárodní úrovni; skvělý vědecký tým – to nejlépe charakterizuje Ústav fyziky materiálů AV ČR.

Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.: ředitel ústavu
Věnujeme se výzkumu vztahu mezi vlastnostmi materiálů a jejich strukturou. Tato znalost je nezbytná pro průmysl, dopravu, výrobu a skladování energie, stavebnictví, elektroniku i lékařství. Před materiálovým výzkumem stojí velká výzva udržitelnosti technického pokroku při klesajících zdrojích vstupních surovin, ochraně životního prostředí a nutnosti recyklace materiálů. Dva příklady z celého spektra vyjmenovaných oblastí, kde materiálový výzkum má přímý dopad na lidské zdraví, uvedou moji dva kolegové.

Co jsou paměťové slitiny a jaký je jejich přínos v medicíně?

Prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.: vědecký pracovník
Slitiny titanu a niklu se stejným podílem obou kovů vykazují jev tvarové paměti, při kterém se materiál vrací ke svému původnímu tvaru po jeho téměř libovolné změně. Tato schopnost slitin NiTi daleko přesahuje běžně známé vratné deformace ocelových pružin. Vlastnost tvarové paměti se velmi často využívá v kostní a kardiochirurgii při léčení komplikovaných zlomenin a cévní neprůchodnosti. Cílem našeho výzkumu je snížit rychlost uvolňování toxických iontů Ni do organismu, a snížit tak riziko alergických reakcí až 20 % pacientů po operacích, a to při zachování ostatních prospěšných vlastností slitiny. Tuto úlohu řešíme ve spolupráci s Lékařskou fakultou MU v Brně.

Co je to magnetická hypertermie a jak této metodě pomáhá váš výzkum?

Doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.: vědecký pracovník
Magnetická hypertermie je metoda léčby nádorových onemocnění, která využívá biokompatibilních magnetických nanočástic. Mají průměr 5 až 20 nanometrů implantovaných do bezprostředního okolí nádoru. Aplikací střídavého magnetického pole po dobu 30 minut dochází k lokálnímu přehřátí nádorové tkáně na 42 až 45 stupňů Celsia. To vede k eliminaci nádoru. Náš výzkum se zaměřuje na syntézu nanočástic oxidů železa s vysokou magnetickou anizotropií. Tá umožní minimalizovat velikosti a frekvence magnetických polí nutné k této léčbě. Konkrétně se jedná o optimalizaci tvaru a povrchové struktury těchto nanočástic tak, aby byla zajištěna jejich stabilita a potlačena tendence ke shlukování ve viskózních prostředích. Magnetická hypertermie je metoda léčby nádorových onemocnění, která využívá biokompatibilních magnetických nanočástic. Mají průměr 5 až 20 nanometrů implantovaných do bezprostředního okolí nádoru. Aplikací střídavého magnetického pole po dobu 30 minut dochází k lokálnímu přehřátí nádorové tkáně na 42 až 45 stupňů Celsia. To vede k eliminaci nádoru. Náš výzkum se zaměřuje na syntézu nanočástic oxidů železa s vysokou magnetickou anizotropií. Tá umožní minimalizovat velikosti a frekvence magnetických polí nutné k této léčbě. Konkrétně se jedná o optimalizaci tvaru a povrchové struktury těchto nanočástic tak, aby byla zajištěna jejich stabilita a potlačena tendence ke shlukování ve viskózních prostředích.

Další článek