• Sponzorováno
    NA NEURONY SI POSVÍTÍME HOLOGRAFICKÝM ENDOSKOPEM
    O neuronech jako základních jednotkách nervového systému i jejich elektrické aktivitě řídící smyslové i pohybové funkce organismů víme již více než století. Dnes neurovědy patří mezi nejrychleji se rozvíjející vědní obory. Rozšiřují nejen naše chápání nervového systému, ale i poznání závažných onemocnění jako epilepsie nebo neurodegenerativní Parkinsonova a Alzheimerova choroba. Prudký vývoj v neurovědách dnes … Pokračovat