Domovská stránka » Inovace a technologie » Věda a výzkum » VÝVOJ A TESTOVÁNÍ NOVÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ V COMTES FHT
ADVERTORIAL

COMTES FHT a.s., je soukromá výzkumná organizace, která se zabývá především vývojem kovových materiálů, strojírenských technologií a testováním materiálových vlastností.

Společnost byla založena v roce 2000 jako inženýrská kancelář. V současnosti zaměstnává více než stovku pracovníků. Ti se podílí na vývoji materiálů a technologií pro přední průmyslové firmy (Volkswagen, Benteler, voestalpine nebo Doosan). V experimentální metalurgické hale jsou vyvíjeny nové slitiny a technologie jejich dalšího zpracování, to vše v prototypových množstvích do 500 kg.
Roku 2018 byla zprovozněna laboratoř pro 3D tisk kovových materiálů.

Komplexní technologické procesy se optimalizují pomocí numerické simulace. Již z pohledu materiálových dat doplňují zkoušky mechanických a termofyzikálních vlastností prováděné v akreditované zkušebně. K dispozici je i metalografická laboratoř vybavená světelnými a elektronovými mikroskopy, kde lze např. vyhodnocovat příčiny lomů strojních součástí. Dále analyzovat kvalitu povrchových vrstev na nástrojích, kontrolovat kvalitu provedeného tepelného zpracování aj.

INFO:

Příkladem pokročilého technického řešení je 3D tisk aktivních prvků forem na vstřikování plastů. S pomocí tiskové technologie DED (direct energy deposition) lze na formách vytvářet speciální aktivní prvky s cíleně nastavenými vlastnostmi, jako např. zvýšená otěruvzdornost, tepelná vodivost apod. V průběhu tisku je navíc možné kombinovat až čtyři různé materiály – výsledný nástroj může mít např. na povrchu vyšší tvrdost a korozní odolnost, zatímco v podpovrchových vrstvách může být měkčí a houževnatý, což snižuje riziko praskání během cyklického provozu.

V roce 2019 společnost COMTES FHT rozšířila svůj areál o vědeckotechnický park (www.vtpcomtes.cz). Firmy si zde z různých průmyslových oborů mohou pronajmout výrobní, kancelářské a školicí prostory o celkové ploše 2 400 m2. Nájemci vědeckotechnického parku mohou těžit ze synergie s výzkumnou organizací a její služby mohou využívat za zvýhodněných podmínek.

Prostory vědeckotechnického parku v dnešní době využívá například ŠKOLA WELDING, s. r. o., která nabízí školení a certifikaci svářečů. Dále Air Supply Solution s. r. o., mladá a dynamická firma vyvíjející kompresory pro železniční vozidla.

Důležitým partnerem společnosti COMTES FHT je společnost Klastr Mechatronika, z. s.,(www.klastrmechatronika.cz). Společnost rovněž sídlí ve vědeckotechnickém parku a s výzkumnou organizací úzce spolupracuje.

Klastr Mechatronika sdružuje průmyslové firmy, vzdělávací instituce a další subjekty se zájmem o společné řešení projektů zaměřených na rozvoj moderních technologií a posílení konkurenceschopnosti díky vyšší přidané hodnotě. Svým členům nabízí také služby v oblasti marketingu, vzdělávání technického personálu aj. COMTES FHT vždy klade důraz na praktickou aplikaci výsledků výzkumu a vývoje. A rovněž si zakládá na oboustranně výhodném partnerství s průmyslovými firmami.

Další článek