• Sponzorováno
    GENOMIKA ROSTLIN PRO TRVALE UDRŽITELNOU PRODUKCI POTRAVIN
    Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Zajištění dostatku kvalitních potravin je jednou z nejdůležitějších výzev 21. století. Světová populace roste a situaci dále zhoršuje klimatická změna, jež přináší zvýšení průměrných teplot, extrémní výkyvy počasí, delší období sucha a úbytek vodních zdrojů. Riziko hrozící potravinové krize se podaří odvrátit jen tehdy, pokud se produkce … Pokračovat