biologie
Za dlouhověkostí rostlin je zřejmě jejich odolnost vůči mutacím
Jak to, že rostliny některých druhů žijí i tisíce let, a přesto u nich nedochází k masivním mutacím, které by způsobovaly rychlejší stárnutí a zásadní změnu genomu, zkoumají biologové už řadu let.