egypt
KYBERNETIKA A UMĚLÁ INTELIGENCE VE SLUŽBÁCH EGYPTOLOGIE
Třebaže se spojení tak rozdílných oborů jako egyptologie a kybernetika může na první pohled zdát jako nereálné, či dokonce prapodivné, jejich spolupráce je nadmíru plodná.